Xương rồng

Hết hàng
 Chậu sen đá Chậu sen đá
280,000₫
Hết hàng
 Chậu xương rồng lá Chậu xương rồng lá
280,000₫
 Chậu xương rồng lá tròn Chậu xương rồng lá tròn
320,000₫
 Chậu xương rồng nhọn Chậu xương rồng nhọn
280,000₫
Hết hàng
 Chậu xương rồng tròn Chậu xương rồng tròn
280,000₫
 Hoa sen đá Hoa sen đá
36,000₫

Hoa sen đá

36,000₫

 Hoa sen đá 01 Hoa sen đá 01
40,000₫
 Hoa sen đá 02 Hoa sen đá 02
45,000₫
 Hoa sen đá 03 Hoa sen đá 03
45,000₫
 Hoa sen đá 04 Hoa sen đá 04
40,000₫
 Hoa sen đá 05 Hoa sen đá 05
28,000₫
 Xương rồng chùm hạt tròn Xương rồng chùm hạt tròn
38,000₫
 Xương rồng lá Xương rồng lá
42,000₫